خطای مغز

در این شکل شما سه تصویر میبینید. تصویر وسط مشکی و تصاویر چپ و راست رنگی . تصویر راست از راست به چپ میچرخد و تصویر چپ از چپ به […]

دکتر شیخ

خاطراتی از دکتر شیخ با سپاس از دوستی که این ایمیل را ارسال کرده است دکتر مرتضی شیخ ، پزشک انسان دوستی است که در دوران کودکی من در مشهد […]