رفتن به نوشته‌ها

ماه: خرداد 1390

دکتر شیخ

خاطراتی از دکتر شیخ با سپاس از دوستی که این ایمیل را ارسال کرده است دکتر مرتضی شیخ ، پزشک انسان دوستی است که در دوران کودکی من در مشهد مشغول طبابت بود و کسی از اهالی مشهد نیست که نامی از او یا خاطرهای از او نداشته باشد یا نشنیده باشد. دکتر شیخ از مردم پولی نمی گرفت و هر کس هرچه می خواست توی صندوقی که کنار میز دکتر بود