رفتن به نوشته‌ها

ماه: خرداد 1387

باز هم آلودگی صوتی تهران

آلودگي صوتي بعد از آلودگي هوا، مهم‌ترين آلودگي زيست محيطي و تهديد كننده سلامت انسان است، بر اساس اصول شنوايي‌شناسي، در محيط هاي با آلودگي بالاي 80 دسي بل هر فرد مجاز است فقط 8 ساعت يعني يك شيفت كاري فعاليت كند.

در صورتي كه ميزان آلودگي صوتي به 85 دسي بل برسد بايد شيفت كاري نصف شود و به 4 ساعت در شبانه‌روز كاهش يابد . البته فرد بايد حقوق 8 ساعت را بگيرد ، اگر آلودگي صوتي به 90 دسي بل برسد، كار كردن بيش از 2 ساعت خطرناك است و اگر اين آلودگي به 95 دسي بل برسد فرد حداكثر بايد يك ساعت در محيط كار كار كند و معادل 8 ساعت حقوق بگيرد.